PŘÍBĚH

Níže jsou dostupné texty ke knížecí, císařské a zbojnické frakci.


Medailonek knížecích

Oslavy Rovnodennosti

"Vlci nezabíjejí vlky.

Zmije nenapadne zmiji.

Pouze v pestrém společenství lidí si musí dát pozor bratr na bratra."

Medailonek císařských

Armáda v pohybu

"Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější než armáda lvů, kterou vede beran."

Medailonek zbojníků

Svoboda má svou cenu

"Štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze."