REGISTRACE A CENY

VSTUPNÉ NA 3 DNY

Cena za osobu

HRAJÍCÍ
hra + doprovodný program + stanování + zapůjčení zbraní a varkočů +

pitná voda v průběhu hry

Do hry může vstoupit dítě od 7 let.

 předem 350 Kč

 na místě 450 Kč

CP (po domluvě s organizátory)

hra + stanování + pitná voda v průběhu hry 

 předem 250 Kč

 na místě 350 Kč

NEHRAJÍCÍ - doprovodný program + stanování

150 Kč

DÍTĚ DO 7 LET

ZDARMA