VSTUPNÉ

VSTUPNÉ NA 3 DNY

Cena za osobu

HRAJÍCÍ - hra + doprovodný program + stanování + zapůjčení zbraní a varkočů + k dispozici pitná voda v průběhu hry

Do hry může vstoupit dítě od 7 let.

300 Kč

NEHRAJÍCÍ - doprovodný program + stanování

100 Kč

DÍTĚ DO 7 LET

ZDARMA

Upozornění pro nezletilé!

Účastníci mladší 18 let musí při registraci odevzdat vytištěnou a podepsanou 
závaznou přihlášku.  

Registrace předem od 1. do 17.7.2020

Medle všechny potřebné údaje vždy jen pro jednoho hráče neb postavu svou vepiš!

:) Elfí slovníky pro výběr jmen vašeho elfa či elfky najdete při troše hledání nejen na webu...

* Ochrana osobních údajů - více informací