OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

  Milé hráčky, milí hráči,

  Někteří z Vás jistě zaregistrovali nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Povinnosti jsou obdobné jako u našeho domácího českého zákona o ochraně osobních údajů, jen za jejich nedodržení konečně hrozí pořádné sankce. 

  Pro další využívání služeb těchto stránek a potažmo Vaši účast na fantasy larpu pro děti (=volnočasových akcích nabízených na těchto stránkách) budeme požadovat Váš souhlas s poskytnutím, zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů, ve smyslu následujícího poučení. Máte právo tento souhlas kdykoliv odmítnout.

  Jaká Vaše data sbíráme a z jakých zdrojů?

  Data sbíráme výhradně z formuláře na webových stránkách a vyplněné závazné přihlášky pro účastníky mladší 18 let.

  Sbíráme o Vás tyto data:

  OSOBNÍ ÚDAJE

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • úplnou adresu trvalého bydliště včetně poštovního směrovacího čísla
 • e-mailovou adresu
 • telefon

HERNÍ ÚDAJE

 • přezdívka
 • výběr rasy
 • výběr povolání

Proč a k čemu tato data potřebujeme

Vaše osobní údaje potřebujeme pro jedinečné určení Vaší osoby jako subjektu práv a povinností, která navzájem máme na základě právního vztahu vzešlého z Vaší registrace. 

Datum narození dále používáme pro kontrolu dalších povinností Vás hráčů, tedy zejména přítomnosti oprávněného, zletilého doprovodu u hráčů mladších patnácti let, potažmo souhlasu s účastí na larpu u hráčů starších patnácti let, leč stále nezletilých.

Vaše kontaktní údaje používáme pro komunikaci s Vámi, přičemž k tomu prakticky výhradně používáme Váš e-mail

Vaše herní údaje využíváme k předběžnému hodnocení vyváženosti hry, v extrémních případech k zavedení balančních mechanismů. Nemáme-li dostatek informací o výběru rasy a povolání, může vznikat významná převaha na jedné straně, což všem kazí zážitek ze hry (jedni si nezahrají vůbec, pro druhé je hra moc snadná). 

Kdo Vaše data má (kdo jsme "my") a komu je dáváme?

Provozovatelem těchto stránek je zapsaný spolek TJ Sokol Třebařov z.s., IČ 60121734, sídlem č. p. 44, 569 33 Třebařov, zapsaný pod spisovou značkou L 2219 u Krajského soudu v Hradci Králové. My také zpracováváme Vaše osobní data z těchto stránek.

Vaše osobní a herní údaje můžeme poskytnout dalším osobám odlišným od organizátorů, ale současně osobám larpu se účastnících. Těmto osobám jsou předmětné údaje poskytovány výhradně za účelem zkvalitnění Vašeho zážitku z larpu a je jim výslovně zakázáno překročit při nakládání s Vašimi údaji rozsah tohoto souhlasu (jedná se o různé mistry, kteří chtějí před začátkem larpu komunikovat se "svými lidmi" a domlouvat se na herním postupu a dalších věcech). Těmto lidem také někdy poskytujeme hromadnou informaci o věku všech pro ně relevantních osob. Tuto informaci (o věku) však poskytujeme bez spojitosti s ostatními osobními údaji.

Která data uchováváme a jak, a jaká k těmto datům máte práva?

Uchováváme veškerá osobní data účastníků, která nám poskytnete. Máte právo od nás požadovat informaci, jaké všechny osobní údaje o Vás uchováváme. 

Rovněž máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Požadavek na vymazání osobních údajů zašlete na e-mail klani-klaster@gmail.com.

Vaše osobní údaje jsou vedeny a ověřovány v digitální a papírové podobu po dobu pěti let od uplynutí předmětného larpu.

Dojde-li k narušení zabezpečení prostoru, kde jsou Vaše osobní údaje uchovávány, s podezřením na únik informací, máme povinnost Vás o tom informovat.

Marketing s osobními údaji

Žádným způsobem nebudeme zpracovávat nebo předávat Vaše osobní údaje za účelem tvorby zisku, k reklamním nebo jiným obchodním účelům.

Jedinou "výjimkou" je, že Vás můžeme pozvat na akci, jejichž předcházejících ročníků jste se účastnili. Máte samozřejmě možnost takové zpracování Vašich osobních údajů odmítnout.

V průběhu akce budeme pořizovat fotografie nebo videozáznam, na kterých se mohou objevit návštěvníci. Pořizování výše uvedených záznamů je v oprávněném zájmu a využívá je k propagaci své činnosti. Všichni návštěvníci jsou o skutečnosti, že v průběhu jejich návštěvy bude pořizování jakéhokoli typu záznamu probíhat, informování předem před vstupem do tábora. V případě, že návštěvník (osoba na fotografii / videozáznamu) se zveřejněným záznamem nesouhlasí, má právo zažádat o její odstranění na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: klaniklaster@gmail.com.