SVĚT

Kamenný Vrch

rok 2023

… a nastal mír.

Po dlouhých třech letech vyčerpaní bojem a bez zdrojů obživy se znepřátelené strany Argetánu, Calawanionu a Sylvánských ostrovů dohodly na mírovém řešení. Panovníci všech zúčastněných stran vybrali společné místo k podpisu mírové smlouvy. 

Symbolem navázání spolupráce a míru se stal malý přístav Kamenný Vrch, ležící na pomezí obou zemí a nedaleko Sylvánských ostrovů. Zde je uložen podepsaný originál smlouvy, jehož opisy jsou v sídelních městech všech tří územních celků.

Postupem času se všichni obyvatelé přístavu Kamenný Vrch - rybáři, námořníci, zemědělci, bylinkáři, kováři, obchodníci nabízející různorodé zboží, studenti z Bojové akademie, vojáci z místní Gardy, vrátili ke svému běžnému životu. Z malého přístavu vyrostlo prosperující město, které se stalo významnou obchodní křižovatkou. A rušný život v přístavu běžel dál...

Záhadou zůstala kletba z ostrova Tiché smrti, před kterou během tří dnů unikla skupinka dobrodruhů s Bílým čarodějem. Snad magie či jiná síla je udržela na ostrově celé tři roky. Bílý Čaroděj a jeho družina se brzy pod rouškou tmy vytratili z města, hnáni svými vlastními zájmy.

Je léto tři roky po tragické bitvě a život v Kamenném Vrchu se zdá být klidný. Ponoř se do světa fantazie a staň se obyvatelem přístavu Kamenný Vrch. Jen Bůh ví (a částečně organizátor hry:-), co se může stát v přístavu, který je symbolem navázání spolupráce a míru.

Letošní příběh je založen na 3 dějových linkách. Hráč se přihlásí dle věku do jedné z dějových linek a následně může v průběhu hry přecházet do dalších dějových linek. Např. pokud zvládne bojový výcvik, může dělat lovčího nebo vojáka v místní Gardě. 

Dějová linka: Vlčí stopou (7–10 let)
V rozrůstajícím přístavním městě Kamenný Vrch se nachází vyhlášená Bojová akademie. Různé hádanky, úkoly a nástrahy na tebe čekají, abys šermířem (mistrem meče), lukostřelcem, léčitelem, alchymistou nebo bojovým mágem se mohl stát. Zocel své tělo i mysl a přihlas se do Bojové akademie.

Dějová linka: Město a přístav (11–14 let)
Přístavní město Kamenný Vrch je centrem obchodu, což je v nejvyšším zájmu městské rady a vedení přístavu. Od brzkého rána je zde velmi rušno. Rybáři se vracejí s ranním úlovkem, obchodní lodě plné různorodého zboží se hemží námořníky a městem se line vůně orientálního koření, kovář rozdělává oheň v peci, bylinkářka sbírá rostliny na různé lektvary a čaje, lovci vyrazili na hon, horníci do dolů a dřevorubci do lesů, farmáři obdělávají pole a obchodníci se na trhu předhání v nejlepší ceně. Staň se součástí života v přístavním městě.

Dějová linka: Světlo a stíny (15+)
Prosperující přístav Kamenný Vrch se stává poklidným a bezpečným místem pod dohledem městské gardy, která je váženou autoritou pro místní obyvatele. Chceš udržovat ve městě klid a pořádek? Nebojíš se jít po krku podvodníkům a zlodějům? Staň se ochráncem přístavu. Vysoká odměna tě nemine. Garda? To jsou jen parády, přehlídky a opušťáky. A hlavně PENÍZE!

Ostrov Tiché smrti

rok 2022

Pomalu svítá.

Na otevřeném moři se k sobě neodvratně blíží dvě flotily. Nepřátelé na život a na smrt.

Bílé plachty se zlatým kotoučem císařství Calawanion míří přímo k lodím se znaky rudého půlměsíce Argentánské říše. V šeru západního obzoru se však zcela nečekaně vynořují tmavé plachty lodí se zástavou hada Sylvánských svobodných ostrovů. Najednou se schyluje k nevyhnutelnému střetu hned tří nepřátelských flotil.

Jakmile se dostanou na dostřel, velké triéry zasypávají protivníky všemi smrtícími projektily, které mají na palubě. Zatímco úzké a rychlé galéry s taranovacími hroty manévrují na křídlech formace o sto šest, aby nacházely slabá místa v řadě nepřátelských lodí. Po drtivém taranování přichází čas na zahákování, které stahuje zbylé lodě na bocích k sobě. Schyluje se k boji muže proti muži.

V nastalém chaosu palby z balist a arkebúz, za hřmotu tříštění vesel a praskání stožárů, hukotu plamenů olizujících plachtoví, křiku velitelů a výkřiků raněných nebo umírajících, jen málokdo vnímá sílící vítr a obrovský temný mrak, zakrývající slunce, natož první kapky, věštící bouři.

V tuto roční dobu a na tomto moři strašlivou činu nečekají ani admirálové v nejhorších snech.

Příliš málo námořníků a vojáků bude moci vzpomínat na to osudné ráno.

Severní knížectví

rok 2021

Nedobře se žilo na severu. Vše to ovšem začalo úplně jinde. V dobách, kdy se motala spousta věcí v Dubině, začala na jihu válka. Jižní soused z Argentánské říše si začal brousit zuby na bohatství Calawanionu a císař měl hned plné ruce práce s obranou. S tuhou zimou, která zasáhla celou zem a Sever obzvláště, se vytratila i radost ze zastavené invaze. Hranice ubráněna za cenu velkých ztrát na životech a financích. Odvody do císařské pokladny byly stále vyšší a vyšší, až se proti císařskému vazalovi knížeti Maxmilliánovi ze Severu vzbouřil i jeho jinak věrný rytíř Rychwald. A co je horšího, než občanská válka?

Situace nepřála nikomu. Zima byla tuhá a drsná. Zásoby mizely. Daně nestačily a nespokojenost císaře se projevila v přítomnosti expedičního sboru pod vedením generála Farguse. Sotva roztál sníh, napochodovali do hraniční pevnosti jak páni. Úkol zněl jasně. Vyřešit celou záležitost. Rychle. Čistě a hlavně brzo. Ovšem to se nesměl jeho oddíl smrsknout na čtvrtinu díky dalšímu útoku z jihu.

Zrak všech se upíral ke Slavnostem rovnodennosti, mírovému svátku vhodnému pro zasednutí k jednomu stolu. I přes očekávanou nechuť se podařilo všechny strany sezvat a začala se vracet dobrá nálada.

Celé snažení bylo překaženo chladnými čepelemi vrahů z neznáma, kteří ukončili život knížete a jeho choti. Bez následovníka. Se zostuzeným velitele Knížecí hotovosti. Naštvaným generálem dávajícím najevo, že tohle nebyl plán. A překvapeným Rychwaldem, na kterého se začaly upírat zraky okolí.

Místo řešení další konflikt. Opět se rozhořely plameny války a roztočila mašinérie bojů a půtek. Jen málokdo věděl, že tento stroj ovládá a řídí někdo zcela jiný. Do lesů se vrátili skřeti a loupežníci. Po pláních pobíhali běsové. Vlkodlaka už také spatřili. A v podzemí prý už zase straší.


Dubina

rok 2020

Původně malá dřevorubecká osada, dnes i rostoucí hornická vesnice, kterou vede fojt Strakoš. Leží na okraji prastarého hvozdu elfů Calawanionu. Právě sem přišlo mnoho uprchlíků ze Strážné, protože je tu množství zvěře a vzácných bylin. Navíc se nedávno zjistilo, že kopce jsou bohaté na drahé kovy a nerosty. Okolní les však překypuje nejen bohatstvím nerostných surovin, ale je též plný magických anomálií, rostlin a tvorů, které přitahují nejen pozornost mágů a alchymistů. V lese se jednou za čas někdo ztratí a občas se tam objevují stavby z jiných časů, které tam předtím nebyly. Zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil, proč se to děje. V Dubině jsou nejpočetnější dřevorubci, horníci, lovci a bylinkáři. Je tu krčma, kovárna, mincovna a svatyně Pán Světla Auriona. Sídlí tu mistři mágů, bojovníků, hraničářů i bardů. Též alchymista a kořenářka. V Dubině je přísně zakázáno bojovat. Přestupek se trestá dle závažnosti přestoupení zákona. Jedinou výjimkou je aréna a předem ohlášené klání.

STRÁŽNÁ a TALMBERK

rok 2019

Městečko a hrádek na ostrovu na Hraniční řece nedaleko Vlčího lesa, které zažilo řádění obávaného lapky Striglava, běsnění berserkrů bohyně Ndangawy, nájezd skřetů a goblinů i strašlivou bitvu s upírkou a armádou nemrtvých zombií. Ndangawa nakonec se svými barbary zvítězila a pobila všechny lidi a elfy, kteří se postavili na odpor, aby pak prošla branou, kterou se jí podařilo otevřít, když získala všechny tři Stříbrné mince. Do světa živých však v tu chvíli prošel namísto ní mocný démon a několik přízraků, kteří ve městě rozpoutaly běsnění pekelných rozměrů. Tehdy padl náčelník Radnathan a barbaři i trpaslíci uprchli směrem k Dubině, kam předtím prchla přeživší hrstka elfů a lidí. Strážná je od té doby krajem mrtvých nebo lépe řečeno nemrtvých, a právě tam se poprvé vyskytla do té doby neznámá a vysoce nakažlivá Nemrtvá horečka.