SVĚT

Vidět Asterhelm a zemřít 

rok 2024

Uplynulo 5 let. Za tento čas se toho událo hodně. Začátek vlády královny Patricie I. Magny z rodu Magnusovců. Převrat v Argentánu, pád vládnoucího rodu a nová vladařka. Mladá a dosazena svou rodinou. Začátek války s císařstvím. Přes prvotní úspěchy nakonec patová situace a zákopová válka. Pokus o námořní invazi skončil ztrátou vlastní flotily včetně ztráty sil protivníka plus oslabení Sylvánských ostrovů. Pak mír. Konečně. Podpis smlouvy. Začátek klidného období a prosperity. Výhodné spojenectví s císařstvím a vydatná pomoc Sylvánců.

Poté incident v Kamenném Vrchu a objevení Bratrstva. Uskupení, které figurovalo v různých fázích války na obou stranách. Ztráta originálu mírové smlouvy. Od té doby souběžně s incidentem v Kamenném Vrchu ztrácí své kopie i Argentán a Sylvánci. Jediným držitelem dokumentu s tak stává Rhoderick III., císař Calawanionský.

Nemůžeme ztrácet více času. Je třeba svolat diplomatické jednání a vyřešit nastalou situaci. Depeše byly odeslány a na cestě do Asterhelmu je vyslanec císařství i delegace Sylvánců. Vyjednávací kolečko začíná opět nanovo. Kdo si bude chtít ukrást další kousek pro sebe? Jak je uctíme a kde je ubytujeme? Bude pro ně město bezpečné?

Naši zvědové a diplomaté hlásí, že každý z nich bude přicházet s požadavky. Císařští se chvástají, že jediní uchránili listinu. Zároveň se budou chtít dohodnout určitě na snížení poplatků na víno, které se dodává z Argentánu a pomáhá financovat naši královskou pokladnu. Zároveň jim ale chybí další zdroje železné rudy. Těžba v Severním knížectví sice běží, ale ložiska nebyla tak velké, jak prospektoři čekali, navíc ani kousek magželeza.

Sylvánci mají jasno. Sice jim plynou velké zisky z tréninku námořníků pro obchodní a vojenská plavidla nás i císařských, ale počítají, že zanedlouho jejich služeb nebude již třeba. A mají dojem, že pokud nebudou mít co nabídnout, odsuneme je opět na vedlejší kolej. Jejich pozice se začíná oslabovat. Doneslo se ale k našim uším od dobře informovaných agentů, že možná bude jejich nabídka zajímavá. Na Severní Helmě se údajně objevila ložiska surovin magželeza a drahých kovů. Pokud by se našla spolupráce pro těžbu všech tří účastníků, mohly by ostrovy začít profitovat jinak. Pokud ne, dá se čekat, že je zase začne svrbět ruka na jílci šavlí a začnou čistit rez na svých dělech z pirátských dob.

Je toto všechno, co tíží hlavu královny? Bohužel nikoliv. Budeme muset vyřešit další dvě záležitosti.

Nejprve je tu samotný Asterhelm. Díky mírovým smlouvám, spolupráci a obchodu naše město roste. Rychleji než se čekalo. Nárůst počtu obyvatel, spousta nově příchozích. Třenice, nárůst kriminality, krádeže. Toto se musí uklidnit a vyřešit. Je to vše jen změnami nebo v tom má prsty někdo další? A co Bratrstvo? Nikdo o něm neslyšel déle než čtvrt roku. Co chystají?

A nakonec a ne zcela poslední je jiná zvěst. Kletba. Spojená s trůnem a korunou Argentánu. Každý ten, kdo na trůn usedne a nechá korunu vložit na svou hlavu, ať vládne a žije po pět let a pak jej stihne bolest náhlá a nemoc dlouhá, která jeho dech zkrátí a krev v žilách ochladí na led. Co je na tom pravdy? Týká se to i nového vládnoucího rodu? Budou Magnusovci této kletby uchráněni? Nebo se to přenese z Arkanovců dále? Má se začít královna Patricie obávat o své zdraví a život?

Na otázky na toto vše bychom měli najít odpovědi na Klání Klášter 2024.


Dějová linka DIPLOMACIE

Pro nejstarší (15+). Rozděleno do tří skupin. Královská garda, Císařská diplomatická jednotka a Sylvánský diplomatický sbor.

Dějová linka - Zákoutí Asterhelmu

Dějová linka pro mladší hráče (11 - 14 let). Jedná se o fungující město. Hráči budou mít za úkol jeho ochranu a zajistit jeho fungování. Od jídla po zbraně. Od lovu zlodějů po ochranu farmářů. Výpravy do dolů, lov lapků, výběr daní, kontroly poctivosti obchodníků a šťáry v přístavu.

Dějová linka - Kletba královské koruny

Dějová linka pro nejmenší hráče (7 - 10 let) v rámci Akademie Malých Dobrodruhů (AMD). Akademie jako jediná volná síla, která se tomu bude moci věnovat, dostane za úkol zjistit, co je pravdy na kletbě, která se jako černý mrak vznáší nad každým, kdo nosí korunu Argentánu. Zda je toto jen prokletí předchozího vládnoucího rodu, nebo se přenese i na královnu Patricii.

Kamenný Vrch

rok 2023

… a nastal mír.

Po dlouhých třech letech vyčerpaní bojem a bez zdrojů obživy se znepřátelené strany Argetánu, Calawanionu a Sylvánských ostrovů dohodly na mírovém řešení. Panovníci všech zúčastněných stran vybrali společné místo k podpisu mírové smlouvy. 

Symbolem navázání spolupráce a míru se stal malý přístav Kamenný Vrch, ležící na pomezí obou zemí a nedaleko Sylvánských ostrovů. Zde je uložen podepsaný originál smlouvy, jehož opisy jsou v sídelních městech všech tří územních celků.

Postupem času se všichni obyvatelé přístavu Kamenný Vrch - rybáři, námořníci, zemědělci, bylinkáři, kováři, obchodníci nabízející různorodé zboží, studenti z Bojové akademie, vojáci z místní Gardy, vrátili ke svému běžnému životu. Z malého přístavu vyrostlo prosperující město, které se stalo významnou obchodní křižovatkou. A rušný život v přístavu běžel dál...

Záhadou zůstala kletba z ostrova Tiché smrti, před kterou během tří dnů unikla skupinka dobrodruhů s Bílým čarodějem. Snad magie či jiná síla je udržela na ostrově celé tři roky. Bílý Čaroděj a jeho družina se brzy pod rouškou tmy vytratili z města, hnáni svými vlastními zájmy.

Je léto tři roky po tragické bitvě a život v Kamenném Vrchu se zdá být klidný. Ponoř se do světa fantazie a staň se obyvatelem přístavu Kamenný Vrch. Jen Bůh ví (a částečně organizátor hry:-), co se může stát v přístavu, který je symbolem navázání spolupráce a míru.

Letošní příběh je založen na 3 dějových linkách. Hráč se přihlásí dle věku do jedné z dějových linek a následně může v průběhu hry přecházet do dalších dějových linek. Např. pokud zvládne bojový výcvik, může dělat lovčího nebo vojáka v místní Gardě. 

Dějová linka: Vlčí stopou (7–10 let)
V rozrůstajícím přístavním městě Kamenný Vrch se nachází vyhlášená Bojová akademie. Různé hádanky, úkoly a nástrahy na tebe čekají, abys šermířem (mistrem meče), lukostřelcem, léčitelem, alchymistou nebo bojovým mágem se mohl stát. Zocel své tělo i mysl a přihlas se do Bojové akademie.

Dějová linka: Město a přístav (11–14 let)
Přístavní město Kamenný Vrch je centrem obchodu, což je v nejvyšším zájmu městské rady a vedení přístavu. Od brzkého rána je zde velmi rušno. Rybáři se vracejí s ranním úlovkem, obchodní lodě plné různorodého zboží se hemží námořníky a městem se line vůně orientálního koření, kovář rozdělává oheň v peci, bylinkářka sbírá rostliny na různé lektvary a čaje, lovci vyrazili na hon, horníci do dolů a dřevorubci do lesů, farmáři obdělávají pole a obchodníci se na trhu předhání v nejlepší ceně. Staň se součástí života v přístavním městě.

Dějová linka: Světlo a stíny (15+)
Prosperující přístav Kamenný Vrch se stává poklidným a bezpečným místem pod dohledem městské gardy, která je váženou autoritou pro místní obyvatele. Chceš udržovat ve městě klid a pořádek? Nebojíš se jít po krku podvodníkům a zlodějům? Staň se ochráncem přístavu. Vysoká odměna tě nemine. Garda? To jsou jen parády, přehlídky a opušťáky. A hlavně PENÍZE!

Ostrov Tiché smrti

rok 2022

Pomalu svítá.

Na otevřeném moři se k sobě neodvratně blíží dvě flotily. Nepřátelé na život a na smrt.

Bílé plachty se zlatým kotoučem císařství Calawanion míří přímo k lodím se znaky rudého půlměsíce Argentánské říše. V šeru západního obzoru se však zcela nečekaně vynořují tmavé plachty lodí se zástavou hada Sylvánských svobodných ostrovů. Najednou se schyluje k nevyhnutelnému střetu hned tří nepřátelských flotil.

Jakmile se dostanou na dostřel, velké triéry zasypávají protivníky všemi smrtícími projektily, které mají na palubě. Zatímco úzké a rychlé galéry s taranovacími hroty manévrují na křídlech formace o sto šest, aby nacházely slabá místa v řadě nepřátelských lodí. Po drtivém taranování přichází čas na zahákování, které stahuje zbylé lodě na bocích k sobě. Schyluje se k boji muže proti muži.

V nastalém chaosu palby z balist a arkebúz, za hřmotu tříštění vesel a praskání stožárů, hukotu plamenů olizujících plachtoví, křiku velitelů a výkřiků raněných nebo umírajících, jen málokdo vnímá sílící vítr a obrovský temný mrak, zakrývající slunce, natož první kapky, věštící bouři.

V tuto roční dobu a na tomto moři strašlivou činu nečekají ani admirálové v nejhorších snech.

Příliš málo námořníků a vojáků bude moci vzpomínat na to osudné ráno.

Severní knížectví

rok 2021

Nedobře se žilo na severu. Vše to ovšem začalo úplně jinde. V dobách, kdy se motala spousta věcí v Dubině, začala na jihu válka. Jižní soused z Argentánské říše si začal brousit zuby na bohatství Calawanionu a císař měl hned plné ruce práce s obranou. S tuhou zimou, která zasáhla celou zem a Sever obzvláště, se vytratila i radost ze zastavené invaze. Hranice ubráněna za cenu velkých ztrát na životech a financích. Odvody do císařské pokladny byly stále vyšší a vyšší, až se proti císařskému vazalovi knížeti Maxmilliánovi ze Severu vzbouřil i jeho jinak věrný rytíř Rychwald. A co je horšího, než občanská válka?

Situace nepřála nikomu. Zima byla tuhá a drsná. Zásoby mizely. Daně nestačily a nespokojenost císaře se projevila v přítomnosti expedičního sboru pod vedením generála Farguse. Sotva roztál sníh, napochodovali do hraniční pevnosti jak páni. Úkol zněl jasně. Vyřešit celou záležitost. Rychle. Čistě a hlavně brzo. Ovšem to se nesměl jeho oddíl smrsknout na čtvrtinu díky dalšímu útoku z jihu.

Zrak všech se upíral ke Slavnostem rovnodennosti, mírovému svátku vhodnému pro zasednutí k jednomu stolu. I přes očekávanou nechuť se podařilo všechny strany sezvat a začala se vracet dobrá nálada.

Celé snažení bylo překaženo chladnými čepelemi vrahů z neznáma, kteří ukončili život knížete a jeho choti. Bez následovníka. Se zostuzeným velitele Knížecí hotovosti. Naštvaným generálem dávajícím najevo, že tohle nebyl plán. A překvapeným Rychwaldem, na kterého se začaly upírat zraky okolí.

Místo řešení další konflikt. Opět se rozhořely plameny války a roztočila mašinérie bojů a půtek. Jen málokdo věděl, že tento stroj ovládá a řídí někdo zcela jiný. Do lesů se vrátili skřeti a loupežníci. Po pláních pobíhali běsové. Vlkodlaka už také spatřili. A v podzemí prý už zase straší.


Dubina

rok 2020

Původně malá dřevorubecká osada, dnes i rostoucí hornická vesnice, kterou vede fojt Strakoš. Leží na okraji prastarého hvozdu elfů Calawanionu. Právě sem přišlo mnoho uprchlíků ze Strážné, protože je tu množství zvěře a vzácných bylin. Navíc se nedávno zjistilo, že kopce jsou bohaté na drahé kovy a nerosty. Okolní les však překypuje nejen bohatstvím nerostných surovin, ale je též plný magických anomálií, rostlin a tvorů, které přitahují nejen pozornost mágů a alchymistů. V lese se jednou za čas někdo ztratí a občas se tam objevují stavby z jiných časů, které tam předtím nebyly. Zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil, proč se to děje. V Dubině jsou nejpočetnější dřevorubci, horníci, lovci a bylinkáři. Je tu krčma, kovárna, mincovna a svatyně Pán Světla Auriona. Sídlí tu mistři mágů, bojovníků, hraničářů i bardů. Též alchymista a kořenářka. V Dubině je přísně zakázáno bojovat. Přestupek se trestá dle závažnosti přestoupení zákona. Jedinou výjimkou je aréna a předem ohlášené klání.

STRÁŽNÁ a TALMBERK

rok 2019

Městečko a hrádek na ostrovu na Hraniční řece nedaleko Vlčího lesa, které zažilo řádění obávaného lapky Striglava, běsnění berserkrů bohyně Ndangawy, nájezd skřetů a goblinů i strašlivou bitvu s upírkou a armádou nemrtvých zombií. Ndangawa nakonec se svými barbary zvítězila a pobila všechny lidi a elfy, kteří se postavili na odpor, aby pak prošla branou, kterou se jí podařilo otevřít, když získala všechny tři Stříbrné mince. Do světa živých však v tu chvíli prošel namísto ní mocný démon a několik přízraků, kteří ve městě rozpoutaly běsnění pekelných rozměrů. Tehdy padl náčelník Radnathan a barbaři i trpaslíci uprchli směrem k Dubině, kam předtím prchla přeživší hrstka elfů a lidí. Strážná je od té doby krajem mrtvých nebo lépe řečeno nemrtvých, a právě tam se poprvé vyskytla do té doby neznámá a vysoce nakažlivá Nemrtvá horečka.