PRAVIDLA

Obecná pravidla

Závažné nebo opakované porušování těchto pravidel je důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady.

Oheň v ohništi je možno rozdělávat jedině po schválení organizátory. Není povoleno jakéhokoliv kácení dřevin v okolních lesích.

Odpadky vhazujte do námi předem dodaných odpadkových pytlů.

Kouření je přísně zakázáno na celém herním území.

Kdokoliv pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek nebude vpuštěn do hry.

Večerka je každý den do 24:00. 

Mějte ohled k přírodě i lidem kolem vás.