POVOLÁNÍ

CESTA BOJOVNÍKA

Bojovníci zasvětili svůj trénink využití nejrůznějších chladných zbraní. Lze mezi nimi najít mistry boje s dlouhým mečem, štítonoše schopné vytvořit těžko překonatelnou štítovou hradbu či kopiníky, kteří své nepřátele dokáží porazit z bezpečné vzdálenosti svého kopí a další. V boji muže proti muži nenachází bojovníci konkurenci.


Schopnosti jednotlivce:

Začínající bojovník může používat všechny jednoruční sečné/drtivé zbraně v kombinaci s malým štítem, či krátké jednoruční kopí s malým štítem. Další možnost představuje obouručně držená jedenapůlruční sečná/drtivá zbraň či střední kopí.

Zkušení bojovník ovládá válečnický pokřik, mohou malý štít nahradit velkým, případně mohou k malému štítu využívat střední kopí či samotostatně dlouhé kopí. Šermíři se dvěma zbraněmi mohou jednu ze svých zbraní nahradit dlouhou jednoruční zbraní.

Mohou nosit lehké i těžké zbroje.  Dokonce je můžou i vyrábět pro sebe či své spolubojovníky ze získaných surovin.


Schopnosti skupiny:

Skupinu bojovníků je těžké porazit. Proslov velitele následovaný válečným pokřikem z hrdel spolubojovníků pozvedá válečnického ducha - vůli bojovat, snášet rány nepřátel a zvítězit. Všichni bojovníci do první smrti v daném střetu získávají +1 život.

CESTA HRANIČÁŘE

Mnoho z těch, kteří hledají tajemství přírody, se neuchýlí ke studiu z magických traktátů. Své znalosti nabývají životem v lese. Tvrdé podmínky je zocelily. Schopností ovládat zbraně se téměř dokáží vyrovnat bojovníkům a jejich moudrost snese srovnání s adepty magických umění. Se svojí hbitostí a lstivostí bojují s nepřítelem vždy za takových okolností, které jsou výhodné pro ně, nikoliv pro nepřítele. 


Schopnosti jednotlivce:

Hlavní zbraň hraničáře představuje jeho luk, kuše či vzácně palná zbraň. Začínající hraničáři u sebe nosí pět střel, zkušení pak sedm.

Proti mágům či při obraně proti bojovníkům využívají začínající hraničáři své zbraně pro boj na blízko, tedy krátkou jednoruční zbraň či krátké kopí.

Zkušení hraničáři, jež prošli zkoušku stopování, pak volí buď dlouhou jednoruční zbraň, středně dlouhé kopí či vzácně kombinaci dvou krátkých zbraní.

Život v lesích hraničáře naučil nejen boji, ale též i znalosti léčivých bylin. Z těchto bylin připravují léčivé lektvary. Každý hraničář u sebe tradičně nosí dvě ampulky.


Mohou nosit lehké zbroje.


Schopnosti skupiny:

Hraničáři jsou mistrovští lovci. Kdo jiný dokáže najít stopy nepřátel a infiltrovat jejich tábor? Kdo jiný dokáže nepozorovaně sledovat nestvůry a odhalit jejich slabiny? A kdo jiný dokáže ulovenou kořist stáhnout, rozčtvrtit a extrahovat ty nejcennější trofeje?

CESTA ČARODĚJE

Čaroději se stávají nadaní jedinci, jež zasvětí své životy pilnému studiu principů fungování světa. Ač křehcí a zdánlivě bezbranní, jsou pro své léčitelské schopnosti nepostradatelnými členy každé družiny. Nemluvě o ničivé síle elementů, jimž vládnou, a které v případě potřeby dokáží seslat na své nepřátele z bezpečné vzdálenosti.


Schopnosti jednotlivce:

Mágové mohou využívat pouze krátké jednoruční zbraně. Někteří preferují hůl, kterou mohou využít pouze k obraně, nikoliv útoku.

Hlavní zbraní mága je magická koule - zkrocená energie některého ze živlů, již mág dokáže vrhnout na své nepřátele. K seslání magické koule musí mág odříkat kouzelnou formuli a vrhnout magický nosič (pytlík s výplní). Začínající mágové disponují celkem pěti nosiči kouzel, po nabytí znalostí z prastarých svitků pak sedmi.

Každý mág se též během svých studií naučil i magii, která jde použít k vyléčení ran svých přátel. Dotekem a odříkáním kouzelné formule dokáže čaroděj vyléčit 2 životy a to dvakrát za střet.

Mágové zbroj nenosí.


Schopnosti skupiny:

Společnými silami dokáží mágové nejen ovládnout moc elementů, ale též vůli živých bytostí. Největší mistři magie jsou schopni živou bytost též stvořit. Zatím nikdo netuší, co se povede přivolat vícero kouzelníkům, pokud spojí své síly. Koho vyvolají? Golema? Zombie? Či snad skřety?