POVOLÁNÍ

Jakou cestu si zvolíte?

CESTA BOJOVNÍKA

Bojovníci zasvětili svůj trénink využití nejrůznějších chladných zbraní. Lze mezi nimi najít mistry boje s dlouhým mečem, štítonoše schopné vytvořit těžko překonatelnou štítovou hradbu či kopiníky, kteří své nepřátele dokáží porazit z bezpečné vzdálenosti svého kopí a další. V boji muže proti muži nenachází bojovníci konkurenci.

Začínající bojovník může používat všechny jednoruční sečné/drtivé zbraně v kombinaci s malým štítem, či krátké jednoruční kopí s malým štítem. Další možnost představuje obouručně držená jeden a půl ruční sečná/drtivá zbraň či střední kopí.

Zkušený bojovník ovládá válečnický pokřik, může malý štít nahradit velkým, případně může k malému štítu využívat střední kopí či samostatně dlouhé kopí. Šermíři se dvěma zbraněmi mohou jednu ze svých zbraní nahradit dlouhou jednoruční zbraní.

Mohou nosit lehké i těžké zbroje. Dokonce je můžou i vyrábět pro sebe či své spolubojovníky ze získaných surovin.

Bojovníci jsou odolní proti nemocem a jedům. A jejich válečné a bojové umění dokáže tvrdě zasáhnout.

CESTA HRANIČÁŘE

Mnoho z těch, kteří hledají tajemství přírody, se neuchýlí ke studiu z magických traktátů. Své znalosti nabývají životem v lese. Tvrdé podmínky je zocelily. Schopností ovládat zbraně se téměř dokáží vyrovnat bojovníkům a jejich moudrost snese srovnání s adepty magických umění. Se svojí hbitostí a lstivostí bojují s nepřítelem vždy za takových okolností, které jsou výhodné pro ně, nikoliv pro nepřítele.

Hlavní zbraň hraničáře představuje jeho luk, kuše či vzácně palná zbraň. Začínající hraničáři u sebe nosí pět střel, zkušení pak sedm.

Proti mágům či při obraně proti bojovníkům využívají začínající hraničáři své zbraně pro boj na blízko, tedy krátkou jednoruční zbraň či krátké kopí.

Zkušení hraničáři, jež prošli zkoušku stopování, pak volí buď dlouhou jednoruční zbraň, středně dlouhé kopí či vzácně kombinaci dvou krátkých zbraní.

Život v lesích hraničáře naučil nejen boji, ale též i znalosti léčivých bylin a lehkých kouzel. Ti nejlepší dokážou magicky zhojit zranění.

Mohou nosit lehké zbroje. 


CESTA ČARODĚJE

Čaroději se stávají nadaní jedinci, jež zasvětí své životy pilnému studiu principů fungování světa. Ač křehcí a zdánlivě bezbranní, jsou pro své léčitelské schopnosti nepostradatelnými členy každé družiny. Nemluvě o ničivé síle elementů, jimž vládnou, a které v případě potřeby dokáží seslat na své nepřátele z bezpečné vzdálenosti.

Mágové mohou využívat pouze krátké jednoruční zbraně. Někteří preferují hůl, kterou mohou využít pouze k obraně, nikoliv útoku.

Hlavní zbraní mága je magická koule - zkrocená energie některého ze živlů, již mág dokáže vrhnout na své nepřátele. K seslání magické koule musí mág odříkat kouzelnou formuli a vrhnout magický nosič (pytlík s výplní). Začínající mágové disponují celkem pěti nosiči kouzel, po nabytí znalostí z prastarých svitků pak sedmi.

Každý mág se též během svých studií naučil i magii, která jde použít k vyléčení ran svých přátel (dotekem a odříkáním kouzelné formule).

Mágové zbroj nenosí.

CESTA BARDA

Bardi - trubadúři, zpěváci a hudebníci. Ale nenechte se zmást jejich prací. Do boje se dokáží zapojit, meč a štít pozvednout, je-li třeba. Ale není to jejich nesilnější schopnost. Za zvuku hudby, kdy hojíte svá zranění, či při víření bubnů do boje mají své místo a účel. Sílu zdraví Vám vrátí a odvahu do srdcí vloží.

Bardi mají jedinečnou schopnost hudbou probudit síly nevídané. Ač nejsou síly válečníků a nevrhají kouzelné střely či šípy, jejich síla je v podpoře bojovníků, probuzení odvahy a nebojácnosti a v neposlední a velmi důležité řadě ve zhojení ran a vyrvání Vás téměř ze spárů smrti. Vždy mějte kolem sebe usměvavého minstrela, jenž zachrání Vás v nouzi nejvyšší.

Sami odolní na jedy a nemoce, dokáží bardi za zvuků hudby, zpěvu či recitace posílit před bojem své druhy. A ti nejsilnější vyléčí zranění.