BOJ A ZBRANĚ

Pravidla boje

Základní pravidla:

Pravidlo 0 - Kdo si nepřečte pravidla, je blb. Kdo je blb, má zůstat doma a nejezdit na Klášter.

Pravidlo 1 - Organizátor má vždy pravdu a poslední slovo.

Pravidlo 2 - Pokud organizátor pravdu nemá, platí pravidlo číslo 1.

Pravidlo 3 - Všichni si jedeme hru užít. Pokud chce někdo hru ostatním kazit, podvádět a lhát, platí pro něj pravidlo 0.


Bezpečnost

Nebojujte s poškozenými nebo neoznačenými zbraněmi či střelivem!

Všechny zbraně a případná zbroj musí být bezpečná a projít kontrolou organizátorů, po které bude označena. 

Střelné zbraně a šípy budou skrz bezpečnost důsledně kontrolovány. Pokud máte vlastní šípy, počítejte s tím, že může být provedena namátková kontrola a jedna střela může být neopravitelně rozebrána.

Neoznačené zbraně a štíty nalezené během hry budou zabaveny do konce hry.

Pokud dojde během hry k poškození zbraně apod., odložte poškozené vybavení do zbrojnice organizátorům. Taktéž své vybavení uchovejte ve zbrojnici či u sebe mimo herní území tak, aby jej omylem nepoužil někdo jiný.

Hrajte poctivě a dbejte na bezpečnost kamarádů, co hrají proti vám. Na Klášteře jsme všichni kamarádi, byť se na sebe třeba zrovna zlobíme.


Průběh boje

Všechny útoky (zbraň, střela, kouzlo) zraňují za 1 život.

Každý hráč má v základu 3 životy.

Ve hře se objevují i zbroje. (Lehká zbroj přidá 1 život, těžká zbroj přidá 2 životy)

Dále může hráč získat život navíc pomocí zvláštní schopnosti, či vzácněji díky nějakému artefaktu.

Po ztrátě životů, způsobené platnými zásahy, hráč "umírá" a odebere se ke své vlajce.


Zásah

Platný zásah je veden s viditelným nápřahem a počítá se pouze pokud zasáhne zásahovou plochu.

Zásah bez nápřahu nebo zásah, který nejprve zasáhne nezásahovou nebo zakázanou plochu a pak sklouzne na zásahovou, se nepočítá. Nepoužívejte nezásahové a zakázané plochy k nelegitimnímu krytí (ono lze meč zastavit holou rukou, ale je to vyšší dívčí, co na dřevárně moc dobře nejde ani realizovat ani vyhodnotit). 

O zásahu rozhoduje zasažený. Věříme ve Vaši férovost a dodržování pravidel. Cíleným neuznáváním zásahů a hraním si na nesmrtelného nebudete mít ten pravý požitek ze hry a budete cíleně kazit hru i ostatním.

ZÁSAHOVÉ PLOCHY jsou trup (kromě krku a rozkroku) a končetiny (kromě dlaní k zápěstí a chodidel ke kotníku).

NEZÁSAHOVÉ PLOCHY jsou ruce od zápěstí a chodidla.

ZAKÁZANÉ PLOCHY jsou hlava, krk a rozkrok. Narozdíl od nezásahových ploch můžete zákazem do zakázané plochy vážně ublížit.


Oživování

Oživení probíhá u vlajky družiny dle pravidel, jež se v průběhu hry budou lišit (obvykle po vyčkání stanovené doby, či spotřebování bodů oživení).


Speciální vlastnosti a dovednosti:

Během hry se setkáte se speciálními vlastnostmi některých bestií. Například si v boji sami všimnete, že se zlobr s kamenou kůží jen směje, když se o něj vystřelené šípy jen odráží.

Bestie a CP mohou mít větší počet životů. Každé CP, které o své životy přijde, hraje svou dramatickou smrt a poznáte, že jste jej zabili. Neptejte se nepřátel kolik mají ještě životů. 

Suroviny z bestií - ve hře bude několik bestií, ze kterých můžete získat speciální suroviny. Takovou bestii lze zabít jen určitým způsobem (informace můžete zjistit během hry), pokud tak učiníte a sdělíte to člověku hrající zabitou bestie získanou surovinu Vám předá.


Situace během hry:

Ruka na hlavě - Znamená, že postava je pro Vás neviditelná nebo je tam z nějakého organizačního důvodu. S takovou osobou není možné komunikovat nebo cokoliv řešit.

"RUDÁ STOP" - Zvolání, při kterém se zastavuje hra z důvodu zranění nebo vážného rizika zranění v průběhu akce. Toto hlásí pouze velitelé nebo organizátoři, kteří mají na starosti dohled nad probíhající akcí. Po tomto zvolání se probíhající akce ihned zastavuje a všichni zůstávají na svých místech.


Boj v uzavřených lokacích:

Důl nebo jakékoliv jiné doupě - plachty nebo jiné značení představují stěny chodby, tunelu nebo jeskyně. Nelze bojovat přes ně jakýmkoliv způsobem. Uvnitř koridoru lze střílet a sesílat kouzla.

Strážní hláska - bude se nacházet uprostřed herního území a budou o ni vedeny boje. Zde chodby vystupující z hlavního kruhu představují koridor brány a lze střílet uvnitř koridoru.

Centrální kruh prezentuje hradby hlásky. Z těch může obránce volně střílet a kouzlit na útočníka, ale útočník nesmí střílet či kouzlit směrem k hradbám.

Textilie položená na zemi představuje bezpečnou stezku uprostřed bažin (že vstupujete do bažin se dozvíte od svého velitele). Pokud šlápnete mimo stezku, utopíte se.

Parametry zbraní

Před jakýmkoliv jednáním se zbraní je nutné si přečíst a dbát na Pravidla!

Během akce se setkáte s několika typy zbraní a štítů.  Zbraně i štíty si můžete vypůjčit (v rámci ceny registrace) z naší zbrojnice či donést vlastní. V případě vlastního vybavení uvažte maximální povolené parametry a především dostatečně bezpečnou konstrukci zbraně. Vlastní zbraň si nechte schválit od organizátorů! (info u registrace)

Dovolené kombinace zbraní se dozvíte v rámci pravidel vašich povolání. A nebuďte překvapeni, pokud se setkáte s dalšími zbraněmi u CP a bestií. Mohou být mnohem větší a nebezpečnější.


Zbraně sečné a drtivé - meče, sekery, palcáty a palice

Sečnými a drtivými zbraněmi se nikdy nebodá!

Krátké jednoruční do 60 cm.

Dlouhé jednoruční do 90 cm.

Jedenapůlruční do 110 cm.

Obouruční do 140 cm.


Zbraně bodné - kopí

Bodnými zbraněmi se nikdy neseká!

Krátké kopí pro boj obouruč nebo se štítem do 120 cm.

Střední kopí pro boj obouruč nebo se štítem do 150 cm.

Dlouhé kopí pouze pro boj obouruč do 200 cm.


Štíty

Malý štít do 40 cm použitelný jen s krátkými a středními zbraněmi + krátké a střední kopí.

Velký štít do 60 cm použitelný jen s krátkými a středními zbraněmi + krátké a střední kopí.


Zbraně střelné / palné

Luk s nátahem 15 kg max, střílí předem schválené šípy s měkkou bambulí.

Kuše s nátahem 15 kg max, střílí předem schválené šipky s měkkou bambulí.

Bambitka střílí předem schválené měkčené projektily za pomoci zážehu činidla v expanzní komoře.

Mušketa střílí předem schválené měkčené projektily za pomoci zážehu činidla v expanzní komoře.


Zbraně vrhací - kouzla

Kouzelníci po vás mohou vrhat nejrůznější útočná kouzla, která představují organizátory dodané váčky o průměru cca. 5cm různých barev.


Zbroje

Ve hře máte možnost, dle svého povolání, nosit zbroj. 

Lehká zbroj přidá +1 život.

Těžká zbroj přidá +2 životy.