PŘÍBĚH CÍSAŘSKÝCH

zpět na příběhy

Armáda v pohybu

"Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější než armáda lvů, kterou vede beran."


Zápisky z vojenského deníku Generála Farguse, nositele Řádu Císařského Lva, velitele kontingentu císařských mušketýrů II. pluku.


5. den prvního novoluní roku 867

Vydán nový rozkaz přímo s pečetí a spěšným kurýrem od císaře Rodrixe III. Rozkaz zní jasně. Vytvořit do konce zimy vojenský oddíl s plným zázemím a podporou pro cestu do severní provincie. Cílem je územní celek ve správě knížete Maxmiliána II. Důvodem jsou interní nepokoje nižší šlechty vůči stanovenému vládci provincie ústící do sníženého odvodu finančních zdrojů do císařského rozpočtu. Druhým rokem detekován pokles o 15 % (zdroj - finanční cech Císařské akademie).

Účel kontingentu - zajištění mírových jednání. Poskytnutí záruky a pozornosti císaře k řešení problému. Vynaložit maximální snahu o mírová řešení. V záloze ale zajistit vojenskou sílu v případě eskalace konfliktu.

Cíl přesunu: Jižní pevnost na hraniční čáře.

Osobní poznámka: Do jaké severní prdele světa se to k čertu vydáváme? A ještě v zimě...


10. den prvního novoluní roku 867

V rámci zimní přípravy vázne zajištění logistiky a příprava cesty v rámci zásob a výstroje. Východní válka s Argentánií vyčerpává císařskou pokladnici rychleji, než se čekalo. Zatím se ale podařilo jejich invazní síly zastavit na demarkační linii a daří se nám posilovat pohraniční pás pevností a pevných bodů. Bohužel se místo dalšího postupu v tomto konfliktu musíme věnovat interním problémům na severu.


15. den prvního novoluní roku 867

Před dvěma dny zaznamenány špatné zprávy z fronty. Postup nepřítele opět započal a i přes celkové dobré výsledky se některé konflikty začínají přelévat do vnitřního pásma obrany. Pro nás to má neblahý důsledek, neboť se plánovaný počet našeho vojenského celku snižuje ze dvou centurií na jednu, včetně pomocného zajišťovacího personálu. Pokud to takhle půjde dál, budeme tam jen jako vyvěšená vlajka císařství pro okrasu, a nikoliv jako důkaz jeho síly.

3. den druhého novoluní roku 867

Po několika týdnech vyjednávání máme konečně celek hotový a armáda vyráží vstříc tajícímu sněhu směr sever. Bohužel díky odvelení jízdních jednotek na východ jsme armáda pěší a tím pádem nám přesun zabere dost času. Zapráskaní Argentánci. Doufejme, že se jejich síla vyčerpá také podobně jako u nás. A do toho všeho šarvátky na severu. Radostí bych nejraději skákal po stanu...

Osobní poznámka: Konečně jdeme. Naštěstí nám počasí přeje, a i když směr sever znamená nižší teploty,cesta je bez komplikací.


10. den třetího novoluní roku 867

Kontingent dorazil do hraniční oblasti a přiblížil se k jižní pevnosti. Očekávání nenaplněna. Pevnost nalezena opuštěná, prázdná a ve špatném stavu. Opravy nutné ve velké míře. Armáda se utábořila. Díky pěšímu přesunu došlo k oblevě dříve, než jsme dorazili. Cestu nekomplikoval sníh a brody byly již schůdné. Začíná příprava, zajištění pevnosti a uvedení do provozního stavu.

Osobní poznámka: Je to tu ještě větší řiť světa, než jsme čekali.


15. den třetího novoluní roku 867

Ukončen průzkum. V blízkém okolí tři vesnice nevalného charakteru. Reakce obyvatel překvapená až zdrženlivá. Přítomnost císařské moci není nijak vítána. Celkový dojem spíše negativní. Zajištěny první informace o vzbouřencích. Obyvatelstvo nesdílné. Dle "legend" systém "bere bohatým a dává chudým". Ušlechtilé pohnutky, ale finanční zdroje císařství jsou v současné situaci v mírném ohrožení a situace se musí zlepšit.

Osobní poznámka: Chybí nám tři zvědi, kteří se nevrátili z oblasti hvozdů obývaných rebely. Celistvost oblasti

je ohrožena. K čertu, to jsem měl dostat centurií alespoň deset...


17. den třetího novoluní roku 867

Oficiální kontakt ze strany knížectví (hurá, už se dozvěděli, že jsme tu). Předáno pozvání na Slavnosti Rovnodennosti. Pravděpodobně nějaká místní tradice. Doplňující informace potvrzují, že se jedná o slavnost mírového rázu a často slouží jako prostor pro vyjednávání. Hodnotím jako výrazně vhodný zdroj získání dalších informací a komplexního pohledu na lokální problematiku. Plus prezentace přítomnosti císařských. Konání za dva dny.

Vybrán oddíl reprezentující císařské barvy v rámci doprovodu.

Osobní poznámka: Dokonce mi někde sehnali koně. Vyrážíme zítra za úsvitu. Doufám, že ta oslava proběhne v klidu...

zpět na příběhy