REGISTRACE

Předběžná registrace běží do 22. července, poté až na místě.

VSTUPNÉ NA 3 DNY

Cena za osobu

HRAJÍCÍ do 18 LET
hra + doprovodný program + stanování + zapůjčení zbraní a varkočů +

pitná voda v ceně

Do hry může vstoupit dítě od 7 - 18 let.

 předem 350 Kč

 na místě 450 

CP (po domluvě s organizátory) a BESTIÁŘ

hra + stanování + pitná voda v ceně

 předem 250 Kč

 na místě 350 Kč

NEHRAJÍCÍ 

doprovodný program + stanování

200 Kč

DÍTĚ DO 7 LET

ZDARMA

Informace k registraci 

  • Registrace je platná jsou-li vyplněné všechny kolonky formuláře a je včas zaplacená.
  • V letošním ročníku si můžete zahrát v jedné ze tří stran - Calawanionské císařství, Argentánská říše, Sylvánské Svobodné ostrovy.
  • Do hry může vstoupit hráč od 7 let. Hráči mladší 18 let musí mít s sebou podepsané čestné prohlášení od svého zákonného zástupce. 
  • Letošní registrace předem se slevou bude probíhat přes larpový portál registracka.cz
  • Při registraci více členů rodiny stačí jen jedna registrace a následně ve své osobní kartě ( kterou naleznete pod svým jménem vpravo nahoře po přihlášení ) můžete přidat další členy a ty pod svým účtem zaregistrovat taktéž. Nezapomeňte, že musíte zaregistrovat každého člena zvlášť a za každou takovou registraci vám přijde samostatný mail. Pokud se tak nestane, nedokončili jste všechny kroky a vaše registrace je neplatná.
  • Hledáme pomocníky na stavbu tábora od 27. 7. a bourání tábora do 3. 8. 2022., odměna si Vás zaručeně najde.
  • Možnost objednání jídla před a po akci, v neherních dnech. V průběhu akce lze jídlo koupit jen na místě.
  • Máte nějaká zdravotní omezení? Určitě nám je sdělte. Pokud pravidelně užíváte léky, nezapomeňte si je vzít s sebou.

Upozornění pro nezletilé!

Účastníci mladší 18 let musí při registraci odevzdat vytištěnou a podepsanou
závaznou přihlášku.