PŘÍBĚH

Úvod

Pomalu svítá.

Na otevřeném moři se k sobě neodvratně blíží dvě flotily. Nepřátelé na život a na smrt.

Bílé plachty se zlatým kotoučem císařství Calawanion míří přímo k lodím se znaky rudého půlměsíce Argentánské říše. V šeru západního obzoru se však zcela nečekaně vynořují tmavé plachty lodí se zástavou hada Sylvánských svobodných ostrovů. Najednou se schyluje k nevyhnutelnému střetu hned tří nepřátelských flotil.

Jakmile se dostanou na dostřel, velké triéry zasypávají protivníky všemi smrtícími projektily, které mají na palubě. Zatímco úzké a rychlé galéry s taranovacími hroty manévrují na křídlech formace o sto šest, aby nacházely slabá místa v řadě nepřátelských lodí. Po drtivém taranování přichází čas na zahákování, které stahuje zbylé lodě na bocích k sobě. Schyluje se k boji muže proti muži.

V nastalém chaosu palby z balist a arkebúz, za hřmotu tříštění vesel a praskání stožárů, hukotu plamenů olizujících plachtoví, křiku velitelů a výkřiků raněných nebo umírajících, jen málokdo vnímá sílící vítr a obrovský temný mrak, zakrývající slunce, natož první kapky, věštící bouři.

V tuto roční dobu a na tomto moři strašlivou činu nečekají ani admirálové v nejhorších snech.

Příliš málo námořníků a vojáků bude moci vzpomínat na to osudné ráno.